Бардык академиялык ресурстар сиздин колуңузда.

Миңдеген илимий иштердин арасынан бир гана издөө аркылуу кааласаңыз бардык талаалардан, кааласаңыз иштин аталышы, автордун аты-жөнү, темасы, мазмуну ж.б. талаалардан издөө аркылуу издегениңизди тез табыңыз..

Окумуштуулар
 • A 69
 • B 19
 • C 32
 • Ç 5
 • D 9
 • E 25
 • F 9
 • G 18
 • H 23
 • I 0
 • İ 14
 • J 0
 • K 33
 • L 4
 • M 59
 • N 26
 • O 8
 • Ö 7
 • P 2
 • R 15
 • S 24
 • T 14
 • Ş 3
 • V 2
 • W 0
 • X 0
 • Y 12
 • Z 14
Түрү боюнча бөлүнүш
Илимий даража боюнча бөлүнүш
Өзгөчөлөнгөн окумуштуулар
Коллекция бөлүнүшү
Издөөлөр
Бүгүн
Бул ай

sherpa

Жарыяланган жылы [20]
Тили [4]
Булагы [50]
Индекс түрү [11]
Басмаканасы [50]
Маалымат базалар [50]
Бөлүмү [50]
Улуттук/Эл аралык [2]

Creative Commons Lisansı
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.