Süreli Sayı [Gazete]

Ачык саясат : Коомдук-улуттук жана саясий гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih22-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih13-декабрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Фабула : Коомдук - саясий гезит

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Tarih16-июнь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Аалам : Адамга-ыйман, ырыскы, ынтымак! : Эркин КУТ гезити

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih25-апрель
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]

Фабула : Коомдук - саясий гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih6-июнь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
16946022

Zaman Кыргызстан : İnternational Newspaper

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Tarih13-ноябрь
Süreli / Sayı42