Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Агым : Маалыматтык гезит

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih26-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih7-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]
16946022

Zaman Кыргызстан : İnternational Newspaper

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih9-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Учур : Коомдук - саясий гезит

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih25-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih6-сентябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Фабула : Коомдук - саясий гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih7-июнь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]
16946022

Zaman Кыргызстан : İnternational Newspaper

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih25-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih25-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Агым : Маалыматтык гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih18-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih22-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Ачык саясат : Коомдук-улуттук жана саясий гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih22-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih13-декабрь
Süreli / Sayı42