Süreli Sayı [Gazete]

Учур : Коомдук - саясий гезит

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih25-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih6-сентябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Агым : Маалыматтык гезит

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih26-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih7-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Фабула : Коомдук - саясий гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih7-июнь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Форум : Коомдук-саясий гезит

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Tarih6-июль
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Учур : Коомдук - саясий гезит

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Tarih21-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Пресс.kg : Коомдук-саясый гезит

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Tarih9-декабрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Tarih5-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Ачык саясат : Коомдук-улуттук жана саясий гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih22-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Tarih26-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Айат пресс

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Tarih19-ноябрь
Süreli / Sayı42