Süreli Sayı [Gazete]

Фабула : Коомдук - саясий гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih6-июнь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Тил жана маданият: коомдук-маданий гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih13-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Агым : Маалыматтык гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih17-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih24-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih5-ноябрь
Süreli / Sayı42