Süreli Sayı [Gazete]

Эл сөзү : Коомдук-саясий гезит

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Tarih6-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Назар : Элдик гезит

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Tarih20-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Фабула : Коомдук - саясий гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih6-июнь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Тил жана маданият: коомдук-маданий гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih13-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Агым : Маалыматтык гезит

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih17-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih24-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Tarih5-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Агым : Маалыматтык гезит

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih18-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih25-октябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Tarih22-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Tarih13-ноябрь
Süreli / Sayı42
Süreli Sayı [Gazete]

Тил жана маданият: коомдук-маданий гезит

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Tarih9-декабрь
Süreli / Sayı42