Süreli Sayı [Gazete]

Ачык саясат : Коомдук-улуттук жана саясий гезит

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih26-декабрь
Süreli / Sayı35
Süreli Sayı [Gazete]

Учур : Коомдук - саясий гезит

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih27-ноябрь
Süreli / Sayı7
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
9967217045

Замандаш : Замандын жүгүн көтөрө бил! : Элдик журналы

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / TarihФевраль
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Ордо : Республикалык саясий гезит

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih25-январь
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Gazete]
16946022

Zaman Кыргызстан : İnternational Newspaper

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih18-январь
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Tarih18-январь
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]