Süreli Sayı [Gazete]

Эркин Тоо : Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih14-сентябрь
Süreli / Sayı81
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]
16946022

Zaman Кыргызстан : İnternational Newspaper

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih14-сентябрь
Süreli / Sayı34
Süreli Sayı [Gazete]

Жаңы Ордо : Республикалык саясий гезит

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih14-сентябрь
Süreli / Sayı26
Süreli Sayı [Gazete]

Общественный рейтинг : Общественно-политическая газета

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih13-19-сентября
Süreli / Sayı29
Süreli Sayı [Gazete]

Кутбилим : Коомдук-педагогикалык, илимий-популярдуу басыл

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih14-сентябрь
Süreli / Sayı35
Süreli Sayı [Gazete]

Ачык саясат : Коомдук-улуттук жана саясий гезит

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih14-сентябрь
Süreli / Sayı62
Süreli Sayı [Gazete]

Де-факто : Экономика, турмуш, саясат

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih13-сентябрь
Süreli / Sayı43
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]

Эркин Тоо : Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih18-сентябрь
Süreli / Sayı82
Süreli Sayı [Gazete]

Общественный рейтинг : Общественно-политическая газета

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih20-26-сентября
Süreli / Sayı30
Süreli Sayı [Gazete]