Tür [8]
Bölüm [6]
Dil [13]
Yazar [19]
Yayın Tarihi [20]
Konu [10]
Yayınlayan [19]
Kurum Yayını [1]
Şekil [3]
Ortam [4]
Alt Tür [19]
Tez Yer Bilgisi [2]
Bilim Dalı [2]
Süre [8]
Süreli / Yıl [19]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Atlas]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Bibliyografya]
Kitap [Bibliyografya]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap [Dil]
Kitap [Şiir]