Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Dil [2]
Yazar [2]
Yayın Tarihi [2]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Alt Tür [2]
Kitap [Tıp]
Kitap [Edebiyat]